Navigációs menü

Az állatöv jelek közül melyikkel lehet kereskedni

Bevezetés 35 A házak vizsgálatánál a kárakák helyzetét is figyelembe kell venni a — jegy urával megegyezõ — ház urának helyzetével együtt. A házak által képviselt életterületek a nyugati asztrológiából ismertekhez nagyon hasonlóak, de valamivel bõvebbek és átfogóbbak.

Az önvalót, az életet, az élethosszt, a boldogságot, az egészséget, a természetet, a külsõ megjelenést, a haj- és bõrszínt, az életerõt, a státuszt társadalmi pozícióta bátorságot, a határozottságot, a szenvedéseket, a fiatalabb testvéreket és a barátokat érõ nyereségeket határozza meg.

Ezenkívül az állatöv jelek közül melyikkel lehet kereskedni személyes ellenségeket, a feleség vagy a férj nevét, hírnevét és halálát, a testvérek barátait, a vallást, az utazásokat, a szórakozást és az örömöket, a baleseteket, betegségeket, az idegenekkel és külföldiekkel való kapcsolatokat, az apa státuszát és méltóságát, a fejet és az arcot is befolyásolja.

Szerelmi Tarot Jóslás - 2020 június OROSZLÁN / Annit Tarot

Az anyagok közül a szöveteket, valamint a gyapjút, az árpát, az állatöv jelek közül melyikkel lehet kereskedni búzát, a gyantát és az aranyat képviseli. A családtagok közötti egyetértés, jogi ügyek, üzlet és kereskedelem, költekezõ vagy spóroló hajlam, spekulációk, kölcsönök, a fiatalabb testvért érõ veszteségek, az apa betegségei, szegénység és szerencsétlenség, a gyerekek öröksége, szakmája és elismertsége.

Körmök, arc, nyelv, orr, fogak, orcák és áll. Könyvelés, matematika, posta, telefon, rádió, televízió és más kommunikációs eszközök, könyvek, újságok, újságírók, könyvtár, könyvesboltok, költözés, változások, átalakulások, a béke hiánya, díszek, ruhák, mentális erõ, hõsiesség, hazafiasság, fiatalabb testvérek egészsége, sikerei és kudarcai, vallási irányzatok, álmok, mutációk, egyházak, hivatalnokok, szent énekek és iratok.

Jobb fül, kezek, torok, karok, idegrendszer, vállak, bordák, kulcscsont, pajzsmirigy. Öregkori körülmények, magánügyek, rejtett ügyek, titkok, kíváncsiság, örökség, foglaló, bérleti díjak, albérlõk, hamis vádak, mezõk, kertek, gyümölcsösök, bányák, mezõgazdaság, földmûvelés és termés, tehenek, tej, bivalyok, ingóságok, szobrok, régiségek, tanulási hajlam, a dolgok befejezése, hajlék elvesztése, föld alá rejtett kincsek.

Mellek, mellkas, tüdõ, gyomor, könyök, fõverõerek és bordák. Szerencsejáték, fogadások, lóverseny, kártya, lottó, tõzsde, társasági hajlamok, románc, sport, játékok, mozi, zene, tánc, dráma, bankettek, éttermek, szórakozóhelyek. Az elõzõ élet jámbor tettei, vallásos lelkület, mély és bölcs tudás, bölcsesség, gazdagság.

Szabadulóművész Törpekecske fatönkön. A kecskék szeretnek felmászni a tereptárgyakra A kecskék kíváncsiak. Ügyesen másznak fel mindenre, amit találnak; egyensúlyérzékük kiváló. Az egyedüli kérődző faj, ami képes fára mászni. Tesztelik a kerítést és a zárakat, a megtalált gyengeségeket kihasználják és megszöknek.

Lelki gyakorlatok, mantrák, himnuszok, irodalmi alkotások, zarándoklatok, gyermekek egészsége, hagyaték és vagyon, mindenfajta illegális egyezség vagy kapcsolat. Hasüreg, szív, máj, gyomor, vékonybél, lép és epehólyag. Hosszabb-rövidebb betegségeket, aggodalmakat és rossz szokásokat is jelez. Bankárok, bankkölcsönök, adósságok, háziállatok, ellenségeskedés, ruha, egészségügyi ellátás, diéta, étel és ruha, versenyek, eredmények, mágia, babonák, zavaró hatások és akadályok a próbálkozások során, õrület, sebek.

Házikecske

Vese, vastagbél, hólyag és végbél, nõi nemi szervek, menzesz. Társasági élet, büntetés, válás, elveszett vagyon visszaszerzése, tolvajok kézre kerítése.

Életveszélyt is mutathat. Küzdelem, versengés, viták, ellenzés, elismerés a kormánytól vagy feljebbvalóktól. Nemi szervek, méh, nemi mirigyek, tobozmirigy, prosztata, alhas és gerinc. Bevezetés 37 8.

Herék, gát, csontok, másodlagos nemi jelleg, külsõ és belsõ nemi szervek. Fiatalabb testvér felesége, unokák öröme és haszna, tavak, kutak, folyók, víztározók. Csípõk, comb, lábütõerek, keresztcsont. Külsõ cselekedetek, elismerés, hatalom és kormánytisztség, irányítás, kereskedelem, örökbefogadott gyerek, mindenféle világi tevékenységgel, erkölcsi felelõsséggel, tisztelettel és hírnévvel, ambícióval és azok beteljesedésével kapcsolatos kérdés.

Esõ, idõjárási jelenségek, megélhetés, áldozatok, lovaglás, atlétika, talizmánok, mantrák, himnuszok, lemondás a világról, bírók és bíráskodás.

Szülõk halála, térd, csontok, ízületek, haj, köröm. Ezenkívül a hízelgõket, tanácsadókat, sógorokat, a vezetõktõl származó nyereséget, a szilárd barátságokat, a barátokkal való kapcsolatot, az Isten iránti odaadást, a jámbor tetteket jelzi. Utalhat még vállalkozások sikerére és eredményére, ékszerekre, díszekre, de veszélyekre, nehézségekre, csalódásra és családi halálesetekre is. Testrészek: lábak, bal fül, fogak, boka, vérkeringés. Öngyilkosság, gyilkosság és lázadás, végtag csonkolása, baleset, sebesülés, kórházi ápolás, veszteségek a házasság vagy a feleség miatt, lemondás, élvezet, nemi örömök, viták, adakozás, a szülõk vagyona, a pozíció elvesztése, kórházakkal, szanatóriumokkal, és elmegyógyintézetekkel kapcsolatos dolgok, háziállatok és vadállatok.

Talpak, bal szem, lábfejek. A házak tulajdonságai A házak alábbi tulajdonságainak nagy része a nyugati asztrológiában is ismert, de jelentõs eltérések is vannak a védikus és a nyugati asztrológia között. A kéndrák az aszcendenstõl számítva kvadrátokban helyezkednek el. Ha a bolygók ezekben a házakban vannak, az olyan, mintha kardinális jegyekben lennének. Jó vagy rossz hatásuk megerõsödik, határozottá válik.

az állatöv jelek közül melyikkel lehet kereskedni

A legerõsebb a A bolygók közepes erõsségûek bennük, és a szilárd jegyekhez hasonlóan viselkednek — inkább a fenntartásban, mint új dolgok létrehozásában segítenek. Az erõsségi sorrend a következõ: 5.

Jó alkalmazkodóképességet és érzékenységet adnak, de pszichés vagy érzelmi problémákat is okozhatnak. Az erõsségi sorrend a következõ: 9. A trigonban elhelyezkedõ házakat trikónának nevezzük 1. A bolygók ezekben is erõsek, különösen a Jupiter és a Hold, de nem annyira, mint a kvadrátokban.

Különösen a Közülük a 8. A házak kapcsolatban vannak az élet négy védikus céljával is. Ezek a bolygók néha jól, néha kevésbé jól láthatók az égbolton, de nagy méretüknél és közelségüknél fogva nyilvánvalóan fontos hatást gyakorolnak a Földre és annak lakóira. Természetesen a bolygók valójában nem mi a legkisebb bitcoin hasadás, hanem inkább jelzõi azoknak a hatásoknak, amelyeket hozzájuk társítunk.

Mindenesetre a kapcsolat nyilvánvaló, így a bolygók mozgásából különbözõ tényekre, eseményekre és hatásokra lehet következtetni. Nyilvánvaló például a Nap hatása, ami az éghajlatban, a napszakokban és az évszakokban is jelentõs szerepet játszik. A Hold az apály és a dagály váltakozását, a nõk havi ciklusát és még sok más dolgot befolyásol. A fentebb említett bolygók mindegyikét ismerték a védikus korban, sõt számos finomfizikai bolygóról is beszámolnak a csillagászati és asztrológiai írások.

Ilyenek például a nyugati asztrológiában is ismert, de tisztázatlan szerepû holdcsomópontok. A Hold elliptikus pályájának két csomópontján két ún. Ezek teleszkóppal nem láthatók ugyan, de meghatározó asztrológiai és csillagászati szerepük van.

A nyugati hagyományban Sárkányfejnek Ráhu és Sárkányfaroknak Kétu nevezik õket. Rajtuk kívül még több árnyékbolygó ismert a védikus asztrológiában, amelyek a holdcsomópontokhoz hasonlóan általában negatív hatásúak, de legalábbis baljóslatúak. Egy általános horoszkópban természetesen nem szoktak ennyi bolygót figyelembe venni. Mivel az asztrológia egy szimbólumrendszer, többféle módon is meg lehet fejteni, feltéve, ha valaki ismeri a megfelelõ kódokat.

Ezeket a csillagfejtés tudományában jártas bölcsek hagyományozták ránk a dzsjótisa a védikus asztrológia tudománya írásaiban.

A védikus asztrológia szimbólumrendszerében a hét fõ bolygó és a két holdcsomópont szerepel, mert ezeken keresztül minden értelmezést meg lehet adni. A védikus asztrológiában tehát nem szoktuk figyelembe venni a Szaturnuszon túli bolygókat: a Neptunuszt, az Uránuszt és a Plútót. Ennek egyik oka az, hogy túl messze vannak, ezért még a holdcsomópontokénál is kisebb a befolyásuk, másrészt pedig nagyon lassan mozognak, haladnak a zodiákusban.

A Szaturnusz kb. Az Uránusz ciklusa 84 évig tart, így 7 évig tartózkodik egy jegyben. A Neptunusz ciklusaa Plútóé pedig év, így a hatásuk nem változik gyorsan. A nyugati asztrológiában elterjedt az a nézet, hogy a Nap pozíciója a legfontosabb a szülött személyiségének meghatározásában, a védikus asztrológia Bevezetés 41 szerint azonban elsõsorban az aszcendens, másodsorban pedig a Hold pozíciója az, amely az egyén alaptermészetére enged következtetni.

A Hold irányítja például az egyén gondolkodásmódját, mentalitását, belsõ, az állatöv jelek közül melyikkel lehet kereskedni funkcióit.

A Nap inkább a szülött fizikai tulajdonságait határozza meg, bár kétségtelenül van hatása a pszichére is. A Nap helyzete határozza meg a szülött külsõ megjelenését, fizikumát és testfelépítését. Az Ájur-védában, a védikus orvostudományban a testben domináló elemek szerint állapítható meg a szülött prakritije, azaz biológiai testalkata.

az állatöv jelek közül melyikkel lehet kereskedni

Ennek meghatározásában fontos szerepe van a Nap által elfoglalt jegyre jellemzõ elemnek. Erre a késõbbiekben bõvebben is kitérünk majd.

Szintén a Nap határozza meg a szülött viselkedését, szokásait és külsõ cselekedeteit. Emellett az apára is következtetni enged — az apa természetére, a szülöttel való viszonyára, valamint életkorára és egészségi állapotára. A Nap a bolygók királya, ahogy az általa uralt jegy szimbóluma, az Oroszlán is az állatok királya. A Nap helyzetébõl következtethetünk arra, hogy a szülött mennyi befolyást fog gyakorolni mások felett, és milyen társadalmi pozíciót érhet el.

Беккер разглядывал зал.

Akinek a horoszkópjában egy erõs, kedvezõ helyzetben lévõ Nap található, az jó eséllyel érhet el vezetõ beosztást a társadalmi életben, és valószínûleg a magánéletben is uralkodó típus lesz. A Nap uralkodó eleme a tûz. Az egészséges test, a vitalitás, az immunrendszer és az akaraterõ fenntartása, az életerõ, az intelligencia, a jólét, a vagyon, a bölcsesség, a szerencse és a világi téren elért sikerek, valamint a társadalmi rang eléréséhez szükséges akaraterõ szintén a Naptól függ.

az állatöv jelek közül melyikkel lehet kereskedni

A Nap képviseli a királyokat, a politikai vezetõket, az ismert és vagyonos embereket, valamint az egyházak, vallásos intézmények vezetõit, a kreatív embereket, a színészeket, a mûvészeket, az ékszerészeket, az aranymûveseket, valamint a gyógyítókat, az orvosokat és az ápolónõket is. Ha a Nap jó helyzetet foglal el a horoszkópban, akkor kedvezõ hatást gyakorol a fent említett területeken.

Az ilyen szülött vidám, szerencsés, erényes és bölcs lesz, híres ember válhat belõle, és képes lesz arra, hogy megfelelõen irányítson másokat. Ha a Nap helyzete kedvezõ, a szülött sokkal elõbbre juthat társadalmi pozícióját illetõen, mint amire születési bolygóállásai egyébként utalnak.

A Nap irányítja a következõket is: arany- és réztárgyak birtoklása, türelem, vitézség, csatákban aratott gyõzelem, kedvezõség, boldogság, bátorság, hatalom, nagylelkûség, méltóság, jószívûség, optimizmus, lélek, személyiség, valódi szeretet, fény, az Úr Sivával kapcsolatos dolgok, 42 A védikus asztrológia kézikönyve erdõkbe vagy hegyekbe tett utazás, tûzceremóniák, a munkára való hajlam, templom, hevesség, lelkesedés.

Fizikai szinten a szívet, a fejet, a tüdõt, a májat, az ideg- és csontrendszert, a férfiak jobb szemét és a nõk bal szemét uralja. Helyzetébõl jól tudunk következtetni a szülött mentalitására, gondolkodásmódjára, érzelemvilágára és az állatöv jelek közül melyikkel lehet kereskedni alkatára.

Ее обдало порывом воздуха, и машина проехала мимо. Но в следующее мгновение послышался оглушающий визг шин, резко затормозивших на цементном полу, и шум снова накатил на Сьюзан, теперь уже сзади. Секунду спустя машина остановилась рядом с .

A Hold víz-típusú bolygó, ugyanúgy, mint az általa uralt jegy, a Rák is.