Juventus Képzési Központ

Képzési üzlet, Üzleti tanácsadó szakirányú továbbképzés

A képzési idő félévekben: 7 félév 5.

képzési üzlet

Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák A képzés célja üzleti szakoktatók képzése, képzési üzlet felkészültek a specializációnak megfelelő, az Országos Képzési Jegyzék szerinti vendéglátás-turisztika szakmacsoportba tartozó iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben a szakmai gyakorlatok oktatására, az összefüggő szakmai gyakorlatok megszervezésére, levezetésére, lebonyolítására, a pedagógusok kompetencia-elvárásainak teljesítésére és a tanulmányaik szakmai tanári mesterképzésben való folytatására.

A képzés része a szakmai gyakorlatok tantárgyakhoz kapcsolódó tanüzemi, tanbolti, a képző intézményen belüli és kívüli vállalati munkahelyen folytatott összefüggő szakmai gyakorlatok lebonyolítására, továbbá a felsőoktatási szakképzés, a felnőttképzés és átképzés, valamint a köznevelési gyakorlatok képzési feladataira történő felkészítés.

Képzési terület

Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 7. Az üzleti szakoktató a tudása - Rendelkezik a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.

A tanult elméletek és módszerek alkalmazásával képes tényeket és alapvető összefüggéseket feltárni, rendszerezni és elemezni, önálló következtetéseket, kritikai észrevételeket megfogalmazni, döntés-előkészítő javaslatokat készíteni, döntéseket hozni rutin- az online pénzszerzés legegyszerűbb módja részben ismeretlen környezetben is.

Folyamatos önképzésre törekszik.

Emberi erőforrások Human resources Az Emberi Erőforrások szak közgazdaságtudományi és magatartástudományi ismereteket, készségeket nyújt a hallgatóknak. A képzés során a gazdasági életben hasznosítható elméleti és gyakorlati tudást és a változó vállalati és vállalkozói környezetben is alkalmazható készségeket fejlesztünk a problémamegoldás, a kommunikáció, a konfliktuskezelés, a motiválás, a tanácsadás és a mediáció területén. A képzés során szerzett elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek képessé teszik a hallgatókat különböző munkakörök betöltésére a humán erőforrás menedzselés területén, illetve tanulmányaik mesterszintű folytatására. Kunsági Andreaszakvezető Gazdaságinformatikus Business IT expert A gazdasági informatika egy hibrid szak, több tudományterületet ölel fel.

Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, ebben munkatársaival való együttműködésre. Nyitott szakterülete gazdasági, társadalmi környezetének változásai iránt.

Képzési terület/alterület neve

Kész hibáinak kijavítására, munkatársait, tanítványait segíti ebben. Önállóan szervezi meg a gazdasági folyamatok elemzését, az adatok gyűjtését, rendszerezését, értékelését.

 • Könnyen hasznosítani tudjuk az ott kapott naprakész információt és a tanácsokat, amelyekkel támogatnak bennünket.
 • Üzleti nyelvtanfolyamok Üzleti nyelvtanfolyamok Üzleti tanfolyamaink célja a szervezet profiljának és a nyelvtanulók munkakörének megfelelő üzleti, munkahelyi nyelvhasználat gyors és hatékony fejlesztése.
 • Hogyan lehet legalább 100 online
 • Mozgások a bináris opciókon
 • Чего только нет под солнцем.
 • ГЛАВА 73 У Дэвида Беккера было такое ощущение, будто его лицо обдали скипидаром и подожгли.

Az alapképzés jellemzői 8. Szakmai jellemzők 8.

Üzleti nyelvtanfolyamok

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: - pedagógiai és társadalomtudományi közös modul [a pedagógiai és pszichológiai elméleti és gyakorlati ismeretek neveléslélektan, személyiségfejlesztés, neveléstan, didaktika, oktatásszervezés, kommunikáció, felzárkóztatás, felnőttképzésNemzeti alaptanterv szakterületi és az Országos Képzési Jegyzék szakmacsoportos ismeretei] kredit; képzési üzlet üzleti szakoktatói szakmai ismeretek kredit, - üzleti szakoktató szakképzés közös szakterületi ismeretei kredit; - gazdaságtani ismeretek gazdaságtani alapismeretek, gazdasági matematika, számítástechnika, didaktika, közgazdaságtan, környezetgazdálkodás, gazdaságpolitika kredit; - üzleti ismeretek vállalkozás-gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, pénzügyi ismeretek, üzleti szakmai lélektan, fogyasztóvédelem, számvitel, vállalkozások pénzügyi alapjai, szakmai idegen nyelv kredit; - specializációk szakmai ismeretei kredit.

A választható specializációk az üzleti képzés - Országos Képzési Jegyzék szakmacsoportja szerinti - speciális ismeretei, amelyek tartalmukban és követelményeikben igazodnak az iskolai és vállalati szakképzés sajátos elvárásaihoz.

képzési üzlet

Idegennyelvi követelmény Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú B2komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. A szakmai gyakorlat követelményei A szakmai gyakorlat részeként - a képzéssel párhuzamosan - szakiskolában, tanműhelyben vagy munkahelyen folyik a gyakorlati oktatás, amelyet a képzés tanterve határoz meg.

A képzés utolsó félévében szervezett iskolai vagy munkahelyi oktatási gyakorlat a szakmai és az üzleti szakoktatói kompetenciák fejlesztését biztosítja.

képzési üzlet

A képzési üzlet a szakmai gyakorlat során szerzett tapasztalataikat portfólióban rögzítik. A szakmai gyakorlat kreditértéke a képzés egészén belül 30 kredit. A képzést megkülönböztető speciális jegyek A képzés folyamán a hallgatók különböző tantárgyaikhoz a Nemzeti alaptanterv szakterületi és az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakképesítés szakmacsoportos ismeretek, a szakképesítés szakmai gyakorlati ismeretei, pedagógiai-pszichológiai gyakorlati ismeretek kötődően folyamatosan oldanak meg olyan projekt feladatokat, amelyek feltétele a tantervben meghatározott iskolai és munkahelyi oktatási gyakorlatokon való részvétel.

 • Фонтейн пребывал в изумлении.
 • Он опустил глаза и посмотрел на ее протянутую руку.
 • Bináris opciók szuper stratégia videó
 • Hogyan lehet gyorsan pénzt keresni az interneten keresztül
 •  Когда мы внесем эту поправку, - добавил Стратмор, - мне будет все равно, сколько ключей гуляет по свету: чем их больше, тем забавнее.
 • Его так просто обвели вокруг пальца.

A képzési üzlet utolsó félévében szervezett iskolai és munkahelyi oktatási gyakorlat mentorok irányításával végzett önálló oktatási tevékenység.