Holnaptól borul a fél világ? Mit jelent a kvantumfölény, mire számíthatunk ezután?

Kvantum rendszerek gyors pénz. Index - Tech - Megalakult a nagy magyar kvantumösszefogás

Az egyelőre kvantum rendszerek gyors pénz fázisban lévő kvantumszámítógép képes lehet olyan számítások hatékony elvégzésére, amelyek a hagyományos, digitális számítógépekkel gyakorlatilag megoldhatat­lanok. Nemcsics Ákos, az Óbudai Egyetem Mikroelektronikai és Technológia Intézetének professzora szerint az új gép azonban nem alternatívája a jelenleg használtaknak, ezért talán nem is nevezhető a számítástechnikai eszköz evolúciós ugrásának.

Mint fogalmazott, a kvantumszámítógép egészen egyszerűen más.

A titkosszolgálattól a magyar kvantumszámítógépig

A professzor segítségével annak próbáltunk utánajárni, milyen elven működik, és mire lesz elsősorban alkalmas a fejlesztés. Bármilyen meglepő, a kvantumszámítógép története több évtizedes, először ban Paul Benioff amerikai fizikus vetette fel, hogy a kvantummechanikát számításokra lehetne használni, rá egy évre Richard Feynman Nobel-díjas fizikus pedig meg is alkotta a kvantumszámítógép kifejezést.

Mindössze négy évet kellett várni arra, hogy az Oxfordi Egyetem fizikusa, David Deutsch leírja, hogyan működne az akkor még csak elméletben létező fejlesztés. Az elmélet lényege: míg egy hagyományos számítógép esetében az információt bináris, más néven kétállapotú bitekben — a klasszikus bit bármely időben 0 vagy 1 állapotú — tárolják, a kvantumrendszer úgynevezett szuperponált állapotában a kvantumbit qubit egyazon időben tartalmaz olyan komponenseket, amelyek egyidejűleg több helyen, különféle állapotokban lehetnek.

kvantum rendszerek gyors pénz

Éppen ennek a szuperponáltságnak köszönhetően a gép a különböző bemenő adatokat párhuzamosan dolgozza fel, és a kimenő adatokat szuperponált alakban hozza létre.

A magyar származású Joseph Reger, a Fujitsu regionális technikai igazgatója, érzékeltetve a kvantumszámítógépben rejlő potenciált, a cég egyik müncheni rendezvényén úgy fogalmazott: egy 80 kvantumbites szimulációhoz a látható univerzummal azonos méretű hagyományos számítógépre lenne szükség, és egyetlen kvantumművelet elvégzése az univerzum életkorával azonos ideig tartana.

A kvantumszámítógépek a konkrét számolásokat kvantumalgoritmusok segítségével végzik. Ezek a kvantumalgoritmusok egy és két kvantumbites műveletekből építhetők fel. Ezeket az elemi műveleteket és a műveleteket megvalósító fizikai eszközöket is kvantum logikai kapuknak nevezzük, és maga a kvantumszámítógép éppen ezeknek a kvantum logikai kapuknak az összessége.

A kapuk meghatározott qubiteken hajtanak végre változtatásokat, ami aztán az egész összefonódott állapot megváltozását eredményezi.

kvantum rendszerek gyors pénz

A kvantumszámítógép nem a hagyományos számítógépek következő evolúciós stádiuma, ezért nem alternatívája a jelenleg is használt gépeknek, programozása teljesen más elven működik.

Jelenleg a qubites gépekkel nem lehet a bitalapúakat kiváltani.

kvantum rendszerek gyors pénz

A professzor példaként a titkosításokat és kódolásokat említette, ugyanis egy qubites géppel készült titkosítás a hagyományos bitalapú géppel feltörhetetlen.

De kémiai reakciók szimulálására vagy molekulaszerkezetek számolására is alkalmasak lehetnek ezek a szerkezetek.

A kvantumszámítógépek nem csak a nagy számok törzstényezőinek megkeresésében lennének hasznosak, egyfajta természetes laboratóriumai lehetnének a kvantummechanikai összefüggések vizsgálatának. Ezekkel az eszközökkel, a megfelelő programok futtatása révén, a kutatók más kvantumrendszereket tanulmányozhatnának. A kvantumszámítógépek alapvetően speciális feladatok elvégzésére lesznek alkalmasak, a klasszikus számítógépek számára kezelhetetlen problémákat oldhatnak meg.

A kvantumszámítógép felgyorsítja az optimalizációt, egyszerre vizsgál nagyon sok összetevős kérdéseket, bizonyos problémák esetén pedig annyival gyorsabb lesz egy hagyományos számítógépnél, hogy a mai szuperszámítógépeknek is évmilliókig tartó számításokat tud majd gyorsan elvégezni.

kvantum rendszerek gyors pénz

A kvantumszámítógép emellett felgyorsítja az optimalizációt, egyszerre vizsgál nagyon sok összetevős kérdéseket, bizonyos problémák esetén pedig annyival gyorsabb lesz egy hagyományos számítógépnél, hogy a mai szuperszámítógépeknek is évmilliókig tartó számításokat tud majd gyorsan elvégezni. A korábban említett párhuzamosság sérül, miután a mérések idején a qubitek szuperpozíciója összeomlik, és egyetlen klasszikus állapotot vesznek fel. Problémákat vet fel, hogy a rendszer annyira érzékeny, hogy az összeomlást a legapróbb külső hatás is kiválthatja.

Az 50 qubites géppel rendelkező IBM is mindössze 90 mikroszekundum, azaz milliomod másodperc erejéig volt képes a rendszert stabilizálni. A kvantumtechnológiában élenjáró Google, az Intel vagy a San Franciscó-i Rigetti nevű startup sem tudta ezt az időkorlátot lejjebb szorítani.

Szkeptikus gondolatok Nem csak rajongói, szkeptikusai is vannak a kvantum­számítógépnek. Gil Kalai, a Yale és a Jeruzsálemi Héber Egyetem matematikaprofesszora például egy interjújában azt állította, hogy a köznapi értelemben működő kvantumszámítógép megépítésével alapvető matematikai problémák vannak.

A Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagjának választott elméleti matematikus az instabilitás és a sérülékenység mellett az úgynevezett zajosságot említi.

 • Kereskedési robot hogyan kell írni
 • Kvantum programozási nyelvek
 • Befektetési platformok bevételei
 • Tech: Holnaptól borul a fél világ? Mit jelent a kvantumfölény, mire számíthatunk ezután? | piknikvisegrad.hu
 • Bolcsó Dániel
 • Hullámzás info

A kvantumszámítás a természet más jelenségeihez hasonlóan tele van ingadozásokkal, véletlen hibákkal, vagyis zajjal.

Boaz Barak, a Harvard Egyetem számítástudomány professzora ben egy esszében arról ír, hogy a szuperpozíciók okán a mainál nagyságrendekkel több, párhuzamos számítási folyamatot feltételező kvantumkapacitás kihasználása nem tisztázott. A kvantum rendszerek gyors pénz által emlegetett kriptográfiai és faktorálási előnyöket kvantum rendszerek gyors pénz távon okafogyottá teheti a klasszikus, de már nanoáramkörök irányában fejlődő számítástechnika is.

Nemcsics Ákos szerint pénz és idő kérdése, hogy az említett problémákat kiküszöböljék a kutatások, és mint kvantum rendszerek gyors pénz, szerencsére az ember alapvetően kíváncsi természet, és a tudomány alapvetően sosem a szkeptikusok kifogásaival foglalkozik, hanem mindig valami újat akar létrehozni. Kvantumpontos irány Míg a hagyományos számítógépek úgynevezett mikroelektronikai eszközök, azaz az egyes építőelemek főbb méretei mikrométer, illetve mikrométer alatti nagyságrendűek.

A deklaráltan felhasadt kvantumállapotokat használó eszközök karakterisztikus mérete viszont már nanométer. A kvantumszámítógépekkel most hasonló a helyzet. A jelenlegi számítógép áramköreinek megvalósítása alapvetően rajzolatkészítéssel, litográfiával történik.

Nanoméretekben azonban ez az út nem járható. Véleménye szerint az egyik ígéretes lehetőség a kvantumpontos kvantumpontokból álló megvalósítás lehet, ez a fajta realizáció a bit- és qubitalapú gépek közötti információs kapcsolat lehetőségét is magában hordja, melyet tágabb értelemben vett kvantumszámítógépként lehetne aposztrofálni. A technológia fejlődésével a hagyományos chipen lévő tranzisztorok száma növekszik, egy tranzisztor mérete egyre kisebb és kisebb lesz, közeledve a fizikai méretkorláthoz.

Sürgető az igény új számítástechnikai elvek és új eszközarchitektúrák kifejlesztésére, hogy a növekvő számítástechnikai igényeket ki lehessen elégíteni. A jelenlegi bitalapú gépek miniatürizálására és a qbitalapú gépek rentábilis megvalósítására is megoldást jelenthet a kvantumpontos struktúra. A technológia fejlődésével egyre nagyobb a készülékek integrációja, a chipen lévő tranzisztorok száma opciók meghatározása, egy tranzisztor mérete pedig egyre kisebb és kisebb lesz.

„Ne gondold, hogy a valóság torz, ha nem illik rá az elméleted” – interjú Andrew Shenggel

Így közeledik a fizikai méretkorláthoz, feltehetően a Moore-törvény korszakának vége. Mint folytatta, a miniatürizálás egyik következménye a disszipáció, azaz a hőelvezetés problematikája, ami egyebek között nem kívánt anyagtranszportot — például diffúziót — indukál­hat. A legújabb tudományos eredmények által megnyílt a lehetőség arra, hogy logikai kapuk megvalósíthatóak legyenek kvantumpontokkal is. A csepp-epitaxia segítségével akár önszerveződő módon állíthatók elő ezek a struktúrák.

Mint a fentiekből látszik: egyszerre két probléma jelentkezik, egyrészt a jelenlegi bitalapú gépek minia­tü­rizálása, másrészt a qbitalapú gépek rentábilis megvalósítása.

Mindkettőre megoldást jelenthet a kvantumpontos struktúra. Az akadémiai, felső­oktatási és vállalati kutatóhelyek összefogásával megvalósuló tervet négyéves működése alatt kvantum rendszerek gyors pénz állam 3,5 milliárd forinttal támogatja.

Domokos Péter, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont kutató­professzora és a konzorcium tudományos vezetője akkor úgy fogalmazott, a partnerek arra törekednek, hogy becsatolják Magyarországot az európai kvantum­internet kiépülőben lévő hálózatába, megőrizzék és javítsák a kutatók verseny­ké­pes­ségét a kvantumtechnológia területén.

kvantum rendszerek gyors pénz

A projekt olyan eredményekre pályázik, mint a két pont közti kvantumosan titkosított kvantumkommunikáció és a kvantumbit műveletek végrehajtása, ami a kvantumszámítás alapja.

A főbb célok közé tartozik továbbá egy atom-foton interfész építése, amellyel egy fotonban hordozott kvantum­információt beírhatnak egy atomba, így az hosszú ideig tárolható lesz — ezt a gyakorlatban kvantummemóriaként lehet használni.

 • Melyekkel jobb pénzt keresni az interneten
 • A titkosszolgálattól a magyar kvantumszámítógépig
 • Hogyan lehet törölni a bónuszt bináris opciókban
 • Index - Tech-Tudomány - Mennyi választja el a kvantumfölényt a világuralomtól?
 • Köszönjük, üzenetét elküldük a szerzőnek.
 • Gyorsan és őszintén pénzt keresni

Az egyelőre még alapoknál tartó európai kvantuminternet-hálózathoz csatlakozás első lépéseként a projekt keretein belül megpróbálnak létrehozni ilyen kapcsolatot. Domokos Péter a négyéves ciklus ütemezéséről elmondta, hogy a program első éve a felkészülésről, a szükséges laboratóriumok kialakításáról szól, a kísérletek a második évben, azaz ben kezdődnek, a harmadik évet pedig a szakemberek által megalkotott eszközpark alkalmazására szánják.

A fejlesztések gyakorlati megvalósítására a program záró szakaszában ke­rülhet sor. A négyéves projekten 17 kutatócsoport dolgozik majd, minimum 80 kutatóval, és összesen 38 feladatot állítottak maguk elé. A magyarországi kutatók egyetértenek abban, hogy annak ellenére is fontos a program megvalósítása, hogy az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kínában már jóval korábban megkezdődtek a kutatások a témában. A Nemzeti Kvantumtechnológiai Program hatására természetesen nem válunk kvantumnagyhatalommá, ám ahhoz, hogy fel tudjunk készülni erre a korszakra, nekünk is komoly energiákat kell fordítani rá.

Holnaptól borul a fél világ? Mit jelent a kvantumfölény, mire számíthatunk ezután?

Pálinkás József az alakuló ülésen — még a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnö­ke­ként — egyebek között úgy fogalmazott, hogy egyrészt alkalmazkodnunk kell a világ­­trendekhez, másrészt azokat a területeket érdemes kiemelten támogatni, ahol megvan az a kritikus tömeg, amely a siker esélyét növeli. Véleménye szerint hazánkban ez a kritikus tömeg létezik. Az Európai Bizottság is hangsúlyos szerepet szán a területnek, ezért célzott programokat indítottak, egy tíz éven keresztül 1 milliárd eurós alapból gazdálkodó program keretein belül.

Ebben meghatározták a kvantumtech­nológiák négy pillérét, és az azokhoz kötött elvárásokat, ig bezárólag. Nemcsics Ákos kitért arra is, hogy már Magyarország is komoly eredményeket tud felmutatni ezen a területen.

Kvantum programozási nyelvek

Bíró László Péter és Tapasztó Levente csoportja az MTA Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fi­zikai és Anyagtudományi Intézetében gra­fén­kutatással foglalkozik, mely lehetőséget teremt a szilícium helyett az úgynevezett szénalapú elektronikának a méretcsökkentés alapját teremti meg.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen Imre Sándor professzor és csapata a kvantum­informatika, a kvantumszámítás és a qubites szoftverek területén végez kutatásokat, míg Csurgay Árpád egyetemi tanár és Csaba György docens a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Informatikai Karán a nanoáramkör modellezése, a mágneses logikai áram­körök és a mágneses sejtautomaták tárgykörében értek el sikere­ket.

Az Óbudai Egyetem oktatója ugyanakkor megjegyezte, a fo­lyamatos kutatások ellenére a szakemberek egyelőre nem túl optimisták a közeljövőben való megvalósítást illetően. A technológia első működő alkalmazásai olyan speciális funkciók segéd­elemeiként jelentek meg, mint a bonyolult matematikai problé­mák megoldása, a kvantumrendszerek modellezése vagy a strukturálatlan rendszerekben végzett keresés.