Opciós sajátrészvény-tranzakció a Molnál - piknikvisegrad.hu

Opció és opció tranzakció,

Tartalom

  Tranzakciós díjak Általános szabályok: Forgalmi díj fizetésére a vevő és az eladó is az ügylet Összértékének alapul vételével köteles. A díjfizetési kötelezettség szempontjából az önkötés két ügyletnek: egy vételnek és egy eladásnak minősül.

  opció és opció tranzakció

  A forgalmi díj akkor válik esedékessé, amikor a Tőzsdetag által fizetendő forgalmi díj meghaladja a Tőzsdetag által befizetett Szekció éves minimum díj összegét. A Szekció éves minimum díja a forgalmi díjakkal levonható. A forgalmi díjat havonta, a tárgyhót követő hónap Nem magyar forintban kereskedett tőzsdei termékek forintban kifejezett ügyletértékének meghatározása az ügyletkötés napján érvényes hivatalos MNB árfolyam figyelembevételével történik.

  opció és opció tranzakció

  Nem árjegyzők által lebonyolított tranzakciók esetében a tranzakciók díja fix Ft, ahol mind vételi, mind eladási oldalon az adott tárgyhónapon belül az egy ajánlatból létrejött több ügylet a díjszámítás szempontjából egy ügyletnek minősül. A forgalmi díj ügyletenkénti mértéke a származékos szekcióban: A származékos szekcióban a tőzsdetagok az általuk végrehajtott valamennyi tőzsdei tranzakció után kontraktusonként fizetnek tranzakciós díjat.

  Határidős termékek: Az egyes határidős termékek tranzakciós díjait a Díjszabályzat 1.

  opció és opció tranzakció

  Az egyedi részvény- és index alapú határidős kontraktusok díjának megállapítása az alábbi elvek szerint történik: Az egyedi részvény és index alapú határidős kontraktusok tranzakciós díjai minden év június ét opció és opció tranzakció december ét követő első tőzsdenapon felülvizsgálatra kerülnek.

  A felülvizsgálat alapjául az árfolyamértéken vett kontraktusméret meghatározása során az alaptermékeknek a felülvizsgálat időpontját megelőző egy hónap azonnali piaci napi záróárainak számtani átlagát kell figyelembe venni.

  A fentiek szerint kapott értékek 1,- Ft-ra való kerekítésével kerülnek meghatározásra a felülvizsgálati hónapot követő hónap első naptári napjától a következő felülvizsgálati hónap utolsó naptári napjáig január 1-től június ig, illetve július 1-től december ig érvényes tranzakciós díjak. Új egyedi részvény és index alapú határidős termék bevezetésekor, valamint a féléves felülvizsgálat során a Díjszabályzat Opciós termékek: Az egyes opciós termékek tranzakciós díjait a Díjszabályzat 2.

  opció és opció tranzakció

  A forgalmi díj ügyletenkénti mértéke az áruszekcióban: Az áruszekcióban a tőzsdetagok az általuk végrehajtott valamennyi tőzsdei tranzakció után kontraktusonként fizetnek tranzakciós díjat. Az áruszekció egyes termékeinek tranzakciós díjait a Díjszabályzat 3.

  opció és opció tranzakció