Az EKB évi pénzügyi kimutatásai

Pénzügyi függetlenségi arány normája

Pénzügy(rendszer)tan - A pénzügyi rendszer tipikus szervezetei - MeRSZ

Kiválóság a számvevőszéki munkában - a számvevőszékek szerepe Melyik hozzáállás eredményesebb? Kinek szólnak elsősorban a számvevőszéki ellenőrzések eredményei, és ebből adódóan hogyan kell ismertetni az eredményeket? Gijs M. Az Európai Bizottság hasonló felfogásban határozta meg a jó kormányzás öt alapelvét: nyitottság, részvétel, elszámoltathatóság, eredményesség és koherencia, ami alatt az értendő, hogy pénzügyi függetlenségi arány normája elvek és cselekedetek legyenek koherensek és könnyen érthetőek.

Ezen alapelvek közül az elszámoltathatóság és a nyitottság az a kettő, amelyek leginkább feladatokat rónak a számvevőszékekre.

Demokráciákban a kormányzatnak elszámoltathatónak kell lennie a közvetlenül választott parlamenti képviselők és a választók felé. A kormányzat elszámoltatásához a parlamenti képviselőknek és a polgároknak megfelelő információkkal kell rendelkezniük a kormányzat tevékenységéről és a közpénzek felhasználásáról.

Torzítatlan, objektív, releváns, pontos, aktuális és egyértelmű információkra van szükségük. A demokratikus elszámoltathatóság egyik sarokköve tehát, hogy a kormányzatok tevékenységét szakmailag kompetens számvevőszékek független módon ellenőrizzék. A legitim kormányzás alapja a közbizalom, és a számvevőszékek e bizalom őrei. Ezt a szerepüket a számvevőszékek csak úgy tölthetik pénzügyi függetlenségi arány normája, ha feladataikat független módon és szigorú szakmai normák szerint végzik.

a bináris opciók hatékony kereskedési rendszere

Szeretnék néhány megjegyzést fűzni a fent említett kívánalmakhoz. Először a függetlenség kérdéséről szólnék. Mit is jelent a függetlenség? Ha ezek az elvek megvalósulnak, az mindenekelőtt a végrehajtó hatalomtól függetleníti a számvevőszékeket, de a nemzeti parlamenteknek is tiszteletben kell tartaniuk ezeket.

Különösen fontos ez az olyan számvevőszékek esetében, amelyek az ország parlamentje alá vannak rendelve, vagy szervezetileg is ahhoz tartoznak. A számvevőszékeknek például szabad kezet kell kapniuk ellenőrzési terveik vagy szervezeti felépítésük meghatározására vagy megváltoztatására, a parlamenti képviselők beavatkozása nélkül.

Belépés az oldalra

Jogosultnak kell lenniük a parlamenti kiadások ellenőrzésére is. Átláthatóság és elszámoltathatóság A számvevőszékek függetlenségének tiszteletben tartása azonban nem csak a kormányok és parlamentek felelőssége, hanem magukra a számvevőszékekre is rész hárul belőle. Átláthatóan kell tevékenykedniük és elszámoltathatóaknak pénzügyi függetlenségi arány normája lenniük, ahogy az a közbizalom pénzügyi függetlenségi arány normája őréhez illik. A számvevőszékeknek tehát az elszámoltathatóság és átláthatóság ugyanazon alapelveit kell alkalmazniuk saját magukra is, amelyeket a közigazgatásban segítenek érvényesülni.

Nem szabad bort inni és vizet prédikálni. A gyakorlatban nem mindig könnyű az ilyen szigorú szakmai normák betartása.

A hagyományok és gyakorlatok országonként különböznek, és ez igaz az Európai Unióban működő számvevőszékekre is. Ugyanakkor több számvevőszék is kifejlesztett olyan eljárásmódokat, amelyek követendő például szolgálhatnak. Vizsgáljunk meg röviden néhány példát a kiválóságra a számvevőszéki munkában. A kiválóság négy dimenziójára fogok kitérni: integritás, átláthatóság, elszámoltathatóság és kommunikáció.

Tartalomjegyzék

A mai napon nincs elég időnk más olyan fontos témákat tárgyalni, mint a minőség ellenőrzés vagy a pénzügyi ellenőrzés terén, a szabályszerűségi vagy a teljesítmény ellenőrzésben alkalmazott példaértékű eljárásmódok - ezek mindegyikével foglalkoznak az INTOSAI standardjai és útmutatása. Az Európai Számvevőszék például magatartási kódexet állapított meg a számvevőszéki tagokra, valamint etikai iránymutatásokat a teljes szervezetre vonatkozóan.

A kódex kötelezi a tagokat többek között arra, hogy kerüljenek el minden olyan helyzetet, amelyben felmerülhet az összeférhetetlenség lehetősége. Néhány számvevőszék azt is előírja munkatársainak, hogy egy ellenőrzés előtt jelezzék, van e olyan összeférhetetlenség, amely kihathat a munkájukra.

pénzt keresnek az interneten

Mint minden követendő standard esetében, természetesen itt is a gyakorlat számít, és Lengyelország méltán lehet büszke számvevőszéke eredményeire: a Transparency International rangsora szerint a lengyel számvevőszéknél NIK jobb korrupció-elleni mechanizmus működik, mint bármely más lengyel közintézménynél. Teljesítményértékelés és transzparencia Egyre több számvevőszék igyekszik javítani saját elszámoltathatóságát úgy is, hogy más számvevőszékeket kér fel arra, hogy végezzenek náluk teljesítményértékelést.

A Holland Számvevőszék például ben kért ilyen szakmai átvilágítást, az Európai Számvevőszék ban, és mind az NIK, mind az Európai Számvevőszék tervez ilyet ra is.

A szakmai átvilágítások révén rá lehet mutatni a fejlesztésre szoruló területekre, és az átvilágítási eredmények nyilvánossá tételét csak helyeselni lehet.

2.1 Gazdasági konvergencia

Sok számvevőszéknek azonban, ideértve néhány európai intézményt is, még barátkoznia internetes bevételek mobilról ezzel a gyakorlattal.

Követendő példa az is, ha a számvevőszékek beszámolnak a teljesítményükről. Mások, mint például az Európai Számvevőszék, beszámolnak arról, hogy milyen arányban fogadják el ajánlásaikat az ellenőrzött szervezetek az Európai Számvevőszék tervezi, hogy beszámol az ellenőrzött szervezetek által megvalósított ajánlásokról is.

Néhány számvevőszék méri továbbá, hogy mennyire elégedettek az érintettek az intézmény munkájával. Itt a csúcsteljesítmény alighanem a Kanadai Főszámvevői Hivatalé, amely évente beszámol arról, hogy munkájával milyen mértékben elégedettek a parlamenti képviselők, illetve a nagyobb minisztériumok és állami szervezetek felső vezetői.

A NAO és az Európai Számvevőszék éves jelentésében is közzéteszi az érintettek megelégedettségi szintjét egy es független felmérés szerint a brit parlamenti képviselők 68 százaléka vélte úgy, hogy az NAO pozitív hatással van.

A legtöbb számvevőszék azonban nem végez ilyen méréseket, vagy nem teszi közzé azokat.

reális-e felmenni a bináris opciókra

A számvevőszékek az elengedhetetlenül szükséges átláthatóságot a költségvetési gazdálkodás pénzügyi, szabályszerűségi és teljesítményellenőrzései révén biztosítják a nemzeti parlamentek és a nyilvánosság számára. A brit és a holland számvevőszékek még ennél is tovább mennek egy lépéssel.

opciós leányvállalatok

Az általános választásokat követően rövid útmutatókat tesznek közzé keresni vagy a tőzsdén összes fontosabb minisztériumról készült ellenőrzések megállapításaival, hogy így tájékoztassák és segítsék az újonnan megválasztott parlamenti képviselőket. Néhány számvevőszék, köztük az Európai Számvevőszék is, a honlapján tájékoztat az általa alkalmazott ellenőrzési módszertanról.

Sok számvevőszék valamennyi - vagy a legtöbb - ellenőrzési jelentését is közzéteszi a honlapján. Néhányan, közöttük az NIK, angol nyelvű fordítást vagy összegzést is adnak honlapjukon a fontosabb jelentések mellé. Magától értetődő, hogy az ilyen átláthatóság nagyban megkönnyíti egyrészt az általuk végzett munka nemzetközi megértését, másrészt a számvevőszékek közötti együttműködést.

Néhány gondolat a kommunikáció rendkívüli fontosságáról A számvevőszékek végső soron a közt szolgálják. Ők az adófizetők érdekeinek őrei. A polgároknak joguk van megfelelően tájékozódni az pénzügyi függetlenségi arány normája munkájáról.

Ez azt jelenti, hogy a számvevőszékeknek meg kell győződniük arról, hogy a média megérti munkájukat, és be is számol arról. Nem elegendő jó ellenőrzési jelentéseket írni: az ellenőrök megállapításainak és ajánlásainak a médiához is meg kell találniuk az utat.

Ez korántsem jelenti a parlamenti képviselők munkájának lebecsülését. Épp ellenkezőleg: a politikusok gyakran csak annyiban reagálnak az ellenőrzési jelentésekre, amennyiben a sajtó beszámol azokról. A számvevőszékeknek ezért professzionális kommunikációs stratégiát kell kidolgozniuk - és ennek megvalósításához a területen járatos szakembereket kell alkalmazniuk.

A fiatalabb generációk eléréséhez ezeknek a kommunikációs stratégiáknak a közösségi médiát is igénybe kell venniük. Európában több számvevőszék, közöttük az NIK, szintén alkalmazza a közösségi média különböző formáit.

Honlapunkon cookie-kat (sütiket) használunk

Az Európai Számvevőszék azonban csak ben merészkedett fel apró lépésekkel a Twitterre. Aki jó ellenőr, az még nem feltétlenül jó kommunikátor is egyben. Tényeket megállapítani nem ugyanaz, mint közérthetően írni a megállapított tényekről.

Túl gyakran fordul elő, hogy a jelentések hemzsegnek a szakzsargontól és a rejtélyes szakkifejezésektől, amelyeket csak hivatásos könyvelők értenek. A számvevőszékeknek - a közbizalom őreinek - meg kell tanulniuk olyan nyelven kifejezni magukat, amelyet a hétköznapi emberek is megértenek.

Mint Kenneth Dye, a kanadai számvevőszék volt elnöke írta, a számvevőszéki ellenőröknek olyan nyelven kell beszélniük és írniuk, amilyet egy középiskolás is megért. Ez nem jelenti azt, hogy leereszkedően vagy mondanivalójukat túlzottan leegyszerűsítve kellene kommunikálniuk.

Több száz tankönyv és szakkönyv egy helyen

Bonyolult üzeneteket is lehet közérthetően továbbadni. A francia Cour des Comptes és a brit National Audit Office jelentései elsőrangú példák pénzügyi függetlenségi arány normája, hogyan lehet ezt elérni.

Végül, de nem utolsósorban, az eredményes kommunikációs stratégiához arra is szükség van, hogy az ellenőrzési intézmények kíváncsiak legyenek partnereik és a polgárok véleményére, és reagáljanak azokra. A számvevőszékek partnerei közé tartozik a tudományos közösség is. Bőven nyílhatna több bináris opciókat öntünk a párbeszédre és együttműködésre az ellenőrzési intézmények és az egyetemek között.

Ezt ösztönzendő, az Európai Számvevőszék eurós éves díjat alapított a közpénzek ellenőrzésével kapcsolatos legjobb tudományos publikáció számára. Remélem, hogy a lengyel egyetemek is részt vesznek majd a versenyben. Természetesen a közvélemény is értékes információkkal járulhat hozzá a számvevőszékek munkájához.

Néhány számvevőszék már közvéleménykutatásokra is használja az internetet, illetve egyes ellenőrzési témákban szakértői véleményeket kér az internet segítségével. További példát jelentenek a visszásságok bejelentésére szolgáló webalapú eszközök: ilyeneket már a GAO és a NAO is elérhetővé tesz.

A webalapú alkalmazásokat mint ellenőrzési eszközöket azonban továbbra is viszonylag kevéssé alkalmazzák. Összegzésképpen: a demokratikus államokban a számvevőszékek jelentős mértékben hozzájárulhatnak a nyitott, eredményes és elszámoltatható kormányzáshoz. A számvevőszékeknek függetlenül és szakszerűen kell eljárniuk. Munkájukba partnereiket és a polgárokat is be kell vonniuk.

Várom az Önök véleményét is a számvevőszékek mai és jövőbeli szerepéről. Ez az előadás a Az előadásban Gijs M.