Dr. Drábik János válogatott írásai

Gyors pénz a forgalomban.

Hozzászólások 0 A világot veszélyeztető globalizációval nem az a baj, hogy az egész földgolyót átfogó folyamat, hanem az, hogy a magánkézbe került monetáris hatalmat és a pénzvagyon tulajdonosok kamatszedési monopóliumát teszi globálissá.

Ki kell gyors pénz a forgalomban, hogy a fejlett nyugati világ pénzrendszere rossz, a benne működő kamatmechanizmus világszerte és országokon belül is folyamatosan és egyreigazságtalanabbul újraosztja a javakat, növeli a szegénységet, a munkanélküliséget és milliók mérhetetlen szenvedésével jár. Ez a rendszer nem azért terjedt el, mert jó, hanem mert jól szolgálja kialakítóinak határokat és korlátokat nem tűrő gazdagodási és hatalmi igényeit.

Mi a pénz?

A fejlett ipari országok lakói nem ezen magán pénzmonopólium miatt, hanem ennek ellenére élnek még viszonylagos gyors pénz a forgalomban. A kamatszedő magánpénzrendszerben élő államok már elveszítették a pénzkibocsátás és a nemzeti valuta feletti ellenőrzési jogukat. Erről a jogról ezeket mondta Ábrahám Lincoln, az Egyesült Államok A pénzteremtés és kibocsátás privilégiuma nemcsak a kormány legfontosabb előjoga, de ez egyben a kormány legnagyobb alkotási lehetősége.

Ezen elvek elfogadásával kielégíthető a már régóta áhított igény egy egységes közvetítő közeg iránt. Az adófizetők óriási összegű kamatokat takaríthatnak meg maguknak. A közfeladatok finanszírozása és az államkincstár irányítása gyakorlati igazgatási feladattá válnak.

  • Dr. Drábik János válogatott írásai
  • Глаза ее были полны слез.
  • Они не хотят и слышать о том, чтобы посадить меня в самолет.
  •  Друг мой, - промурлыкал он в трубку.

A pénz többé nem ura, hanem szolgálója lesz az emberiségnek. Mindennek tulajdonítják, kivéve igazi okozójának, a bankrendszernek… Őszintén hiszem, hogy a bankok veszélyesebbek, mint a fegyverben álló hadseregek. Olyan pénzek elköltése befektetés címén, amit majd utódainknak kell megfizetni, nem egyéb, mint nagytételben szerencsejátékot űzni jövőnk rovására. A kamatmentes pénzrendszer geselli modellje A kamatszedő magánpénzrendszer két legsúlyosabb fogyatékossága egyrészt, hogy kamat és kamatos kamat mechanizmus működik benne, másrészt, hogy közérdek helyett a pénzvagyon tulajdonosok szűk csoportjának a magánérdekeit szolgálja.

A tartós megoldást a felesleges kamatmechanizmus teljes kiiktatása és a kamatmentes közpénzrendszer bevezetése jelentené, ahogyan azt Silvio Gesell kidolgozta.

Tartalomjegyzék

Gesell abból indult ki, hogy a pénz közmegegyezés tárgya, állami törvényhozás útján újraszabályozható. Olyan pénzrendszert kell bevezetni, amely nem teszi többé lehetővé veszteség nélkül a pénz felhalmozását. A pénztulajdonos ezáltal hasonló helyzetbe kerülne, mint minden más árunak a tulajdonosa, akinek minél előbb túl kell adnia áruján, ha el akarja kerülni veszteségeit.

A geselli új elvű, szabad-pénz forgását nem a kamat, hanem használati díj szedése biztosítja. A pénzkibocsátó Kincstár vagy Valutahivatal a hagyományos pénzt új, forgásbiztosított, azaz használati díjjal terhelt pénzre cseréli ki. Ezt követően, szükség szerint, szabadpénz-bankjegyeket állít elő, amelyeket átad a kormánynak forgalomba hozatal végett.

A gazdasági demokrácia előfeltétele a magán-pénzmonopólium megszüntetése Amikor a pénzügyi rendszer megváltoztatását vesszük közelebbről szemügyre, fel kell tennünk néhány kérdést: Kinek a joga és kötelessége legyen a pénz megteremtése és forgalomba hozatala? Hitel formájában kell-e létrehozni a pénzt és kamattal megterhelve forgalombahozni, vagy pedig lehetséges kamatmentes pénz kibocsátása és forgalomba hozatala is?

A Kincstár Valutahivatal szükség esetén be is vonja a bankjegyeket. Ez úgy is történhet, hogy a Kincstár nem, vagy csak részben pótolja a forgalomban lévő pénz — használati díj folytán előálló — havi értékvesztését.

A Statisztikai Hivatal jelezné a kincstárnak az árszínvonal alakulását, amely általános áremelkedés esetén pénzt von be és csökkenti a keresletet, árcsökkenés esetén pedig pénzt bocsát ki és növeli a keresletet. Ezzel fenntartja a pénzrendszer egyensúlyát és kiküszöböli az inflációt és a deflációt. A kamat helyett ezután már a használati díj a pénzforgalom motorja.

Gyors kölcsön három lépésben

Ciklikus válságok léphetnek és lépnek fel. Megszűnnek a ciklikus válságok. A kölcsönkínálat megnövekedése folytán a kamat lecsökken, tendenciában a nulláig, következésképpen — a lakosság vásárlóereje mintegy harmadával nő mivel a hagyományos pénzrendszerben az árak mintegy harmada kamat— az új vállalkozók piacralépési lehetősége, és általában a vállalkozói szabadság verseny megnő, megszűnnek a kihasználatlan kapacitások, felszívódik a munkanélküliség.

A pénzvagyon-tulajdonosokból vállalkozók lehetnek, vagy felélhetik vagyonukat. Még azok a szakemberek Bitcoin kereső oldalak, akik elismerik Gesell nézeteinek a helyességét, megvalósítását az ellenérdekű fél — az államok feletti pénzhatalom szervezett hálózatának — a túlereje miatt utópiának minősítik.

Ezt az ellenvetést komolyan kell venni. Ezért indokolt egy átvezető megoldás felvázolása.

Navigációs menü

Ez a köztes modell a kamatmechanizmust megtartó közpénzrendszer, amelyben a monetáris hatalom visszakerül a demokratikus legitimitással rendelkező törvényhozás és kormány kezébe. Ennek keretében, alkotmányosan szabályozott módon, kizárólag a demokratikus állam erre feljogosított intézménye bocsáthatna ki pénzt. A költségvetés finanszírozása teljes egészében kamatmentes pénzzel történne, míg a kereskedelmi bankok és a gazdasági élet szereplői alacsony kamatra kapnának hitelt vagy közvetlenül a kincstártól vagy a kereskedelmi bankok közvetítésével.

A kincstár által nyújtott hitelek után fizetett kamatok azonban kizárólag közcélra fordíthatók, a társadalom egészét gazdagítanák.

gyors pénz a forgalomban

Magyarországon ma olyan magánpénzrendszer működik, amelyik történelmi okokból még számos átmeneti vonást őriz. A jelenlegi kamatszedő magánpénzrendszer Hogyan működik a félállami pénzrendszer Magyarországon? A félállami pénzrendszer de jure részben köztulajdonban van, de facto azonban csaknem teljesen független az állami ellenőrzéstől és elsősorban magánérdekek bináris opciók kézikönyve áll.

Ezért az után Magyarországra importált félállami pénzrendszer olyan átmeneti forma, amely a magánpénzrendszer egyik változatának tekinthető. A magánpénzrendszer másik változata a nemcsak ténylegesen, de jogilag is magántulajdonban lévő pénzrendszer.

Miért igényeljen kölcsönt

Ezen utóbbira jó példa az Egyesült Államok központi bankjának a szerepét betöltő magánkartell, a Federal Reserve System, a FED, amely kezdettől fogva nyolc kereskedelmi bank tulajdonában volt és jelenleg is jogutódaik a tulajdonosok.

Ennek a magánkartellnek ban sikerült kisajátítania és magánellenőrzés alá vennie az Egyesült Államok pénzrendszerét.

gyors pénz a forgalomban

Tevékenysége eredményeként az ig gyakorlatilag nem létező államadósság milliárd dollár fölé emelkedett és kamatai elviszik az amerikai költségvetés felét. A nem állami szektor adóssága pedig ben már meghaladta a milliárd dollárt. Ezen állami és nem állami adósság — milliárd dollár — kamatai mind a magánbankokhoz, illetve azok tulajdonosaihoz folynak be évről-évre.

A FED előtt az amerikaiak nem fizettek szövetségi jövedelmi adót, ma ez elviszi jövedelmük mintegy 20 százalékát. Az ugyancsak félállaminak tekinthető magyar központi bank, az MNB, úgy bocsát ki gyors pénz a forgalomban pénzt, hogy egy ügyfél hitelt vesz fel.

Az MNB fel van jogosítva, hogy a hitelnyújtás pillanatában — számviteli technikával — a semmiből teremtse meg a hitelbe nyújtott pénzt. A készpénz kibocsátására monopóliuma van, vagyis az MNB működtetheti a bankóprést.

A pénzkibocsátás szempontjából az a fontos, hogy legyen olyan szereplő, aki kész hitelt felvenni, azaz eladósodni.

gyors pénz a forgalomban

A hitelfelvevő lehet magánszemély, egy vállalat, leggyakrabban azonban a kereskedelmi bankok és az állam vesz fel hiteleket. A kereskedelmi bankok lényegében bármilyen értékpapírt átadhatnak fedezetként. A hitelfelvevő készpénz vagy csekkszámlapénz formájában juthat az MNB újonnan létrehozott pénzéhez, amely ezután bekerül a pénzforgalomba.

gyors pénz a forgalomban

A döntő fontosságú tény az, hogy ez az újonnan kibocsátott pénz mindig adósság és kamatot kell utána fizetni. Valamennyi címletű forint bankjegy azt jelzi, hogy valaki ekkora összeggel tartozik az MNB-nek.

  • milyen pénz van forgalomban magyarországon
  • A múltbéli pénz Mindenekelõtt azt kell megérteni, hogy az értekét elõállító fizikai gazdaság mûködéséhez szükséges közvetítõ közeg, a pénz, önmagában értéktelen jel.
  • Nem minősül forintbankjegy átváltásának a forgalomból bevont, a nehezen felismerhető és a sérült forintbankjegy fizetésül való elfogadása a hitelintézeti és postai fiók pénztárában, ideértve az ügyfél saját fizetési számlájára történő befizetést is;
  • Lásd még: Fémpénznemek listája Amikor a nemesfém általánosan elfogadott lett a mérhetőségért pénzérmék formájában használták.

Az MNB azonban, amely ezt a pénzt könyvelési művelettel, illetve a bankóprés használatával a semmiből teremtette — a papírpénz nyomási költségein túlmenően — nem nyújt semmilyen ellenértéket, hitelpénze mögött nincs tényleges értéket jelentő teljesítmény.