Lakáshitel önerő nélkül

Mi a feltétel nélküli lehetőség, Mégis bevezetik az állampolgári alapjövedelmet – Európa legnagyobb szociális programja lesz

Sok közgazdásszal - a Nobel-díjas Friedrich Hayekkel, Herbert Simonnal és Milton Friedmannel - számos filozófussal - Philippe van Parijsszal, Götz Wernerrel és Ulrich Beckkel - több szervezettel és Facebook-csoporttal - a Norvég Liberális Párttal, a Dél-koreai Szocialista Párttal vagy az Új-zélandi Demokrata Párttal - egyetértésben úgy gondoljuk: a feltétel nélküli alapjövedelem unconditional basic income bevezetése egyszerű és hatékony megoldást nyújtana a fent említett társadalmi problémákra.

A feltétel nélküli alapjövedelem definíciója a következő: olyan, a politikai közösség által rendszeresen fizetett jövedelem, melyre a közösség minden tagja egyéni alapon és feltétel nélkül jogosult. E meghatározásnak öt lényegi pontja van.

mi a feltétel nélküli lehetőség

Ez a kereskedők opciós ügyleteinek másolása meg az alapjövedelem koncepcióját attól az elképzeléstől, mely szerint mindenki felnőtté válásakor 18 vagy 21 évesen kap egy jelentősebb összeget, amely segít megvalósítani az életcéljait.

Ez különbözteti meg az alapjövedelmet olyan szociális juttatásoktól, mint a munkanélküli-segély vagy a családi pótlék.

Mi indokolja?

Ami jár, az jár

Ezzel semmi újat nem mondunk - gondoljunk csak a A vállalatoknak az a céljuk, hogy minél hatékonyabban és olcsóbban állítsák elő a piacra szánt termékeiket és szolgáltatásaikat, mivel csak így képesek versenyben maradni, és profitra szert tenni. Különben az olcsóbban termelő cégek kiszorítanák őket a piacról. E hatékonyságot és az alacsony költségű termelést a vállalatok technológiai újítások segítségével érik el.

Az új technológiák, termelési módszerek olcsóbban, kevesebb munkaerővel és kevesebb alapanyag felhasználásával tudják előállítani ugyanazokat a termékeket és szolgáltatásokat. A piac folyamatos innovációra, a hatékonyság, termelékenység növelésére kényszeríti a vállalatokat, mert ez az egyik kulcsa a versenyelőnyök megszerzésének.

mi a feltétel nélküli lehetőség

Emiatt egyre kevesebb munkaerőre van szükség ugyanazoknak a termékeknek az előállításához. Egy füves terület rendben tartásához például már nincsen szükség három kaszáló munkásra, csak egy fűnyíróra, amit egyetlen ember is kényelmesen eltologathat.

  1. Kereskedési robotok típusai
  2. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke Mário Centeno, az eurócsoport elnöke Az EU tagállamok pénzügyminiszterei Az Unconditional Basic Income Europe petíciója Petíció szövege Kérjük az Európai Uniót, különös tekintettel az eurócsoportra, egy olyan pénzügyi megoldás létrehozására, amellyel támogatni tudja a feltétel nélküli alapjövedelem, mint vészhelyzeti intézkedés gyors bevezetését minden tagállamban, gyors és hatékony segítséget nyújtva mindenkinek, akinek a megélhetése veszélybe került a koronavírus okozta válsághelyzet miatt.
  3. Van lehetőség önerő nélküli lakásvásárlásra?
  4. Ugyanúgy rendelkeznünk kell a bank által meghatározott jövedelemmel, amely biztosíték lesz arra, hogy a hitelt vissza tudjuk fizetni.

E folyamathoz hozzájárul még az is, hogy a hatékony gépek relatíve olcsóbbak, mint az emberi munkaerő. Amíg egy gépet elég egyszer megvenni, addig az alkalmazott után folyamatosan bért és járulékokat kell fizetni.

Van lehetőség önerő nélküli lakásvásárlásra?

Ráadásul az alkalmazott munkavállaló - a gépekkel ellentétben - időnként sztrájkol a magasabb bérért, néha szabadságra akar menni, vagy a gyerekért az óvodába. Egyszóval: a piaci verseny által kikényszerített technológiai fejlődés a munkafelhasználás és a foglalkoztatás ellen hat.

mi a feltétel nélküli lehetőség

A jelenkori kormányok gazdaságpolitikáját ugyanakkor az jellemzi, hogy mindenáron növelni szeretnék a foglalkoztatottságot. Olyan "munkatársadalomban" élünk ugyanis, melyben az egyénnek a megélhetéshez valamilyen, a társadalom által elismert munkát kell végeznie, amelyért fizetést kap, és amelyből megveheti maga számára a szükséges javakat. A technológiai fejlődés által gerjesztett foglalkoztatottságcsökkenés és "a munka társadalma" vagy "munkatársadalom" tehát egymás ellen hatnak.

E probléma orvoslására eleddig még egyetlen állam vezetése sem volt képes.

mi a feltétel nélküli lehetőség

Mármost az alapjövedelem mellett érvelők szerint úgy tudjuk a legkönnyebben felszámolni ezt az ellentmondást, hogy feladjuk a teljes foglalkoztatás illúzióját, és ehelyett opció a tőzsdén törekszünk, mi a feltétel nélküli lehetőség felmentsük az embereket a kényszerű munkavállalás alól - ha a munkalehetőséget "szűkös erőforrásnak" tekintjük, amelyből nem biztos, hogy jut mindenkinek.

Ha egy politikai közösség bevezetné az alapjövedelmet, vagyis mindenki számára biztosítaná a megélhetéshez szükséges jövedelmet, megszűnne a fenti probléma.

Mégis bevezetik az állampolgári alapjövedelmet – Európa legnagyobb szociális programja lesz

Az egyénnek immár nem az alapvető megélhetéséért kellene munkát vállalnia. Miért hasznos? Biztosan nem. Először is az emberek nagy része nem csak a megélhetéséért dolgozik, hanem a munkaköréből fakadó társadalmi elismerésért és státuszért is, vagy egyszerűen csak azért, hogy úgy érezze, hasznos tevékenységet végez.

Az ilyen emberek akkor mi a feltétel nélküli lehetőség keresni fognak munkát, ha a puszta megélhetésük más forrásból biztosított.

Mégis bevezetik az állampolgári alapjövedelmet — Európa legnagyobb szociális programja lesz Hírek Ha sikerül, ez lehet Európában a legnagyobb volumenű új szociális kezdeményezés. Több hónapos kemény alkudozás után sikerült elfogadtatni a feltétel nélküli alapjövedelem bevezetését Olaszországban, amire a karácsony előtt jóváhagyott költségvetésben hét milliárd eurót tettek félre. A 2 százalékos hiánnyal újratervezett költségvetésre az Európai Bizottság is rábólintott, az alapjövedelem forrása pedig részben a magas, úgynevezett arany-nyugdíjak adóztatása lesz.

Másodszor: az alapjövedelem valóban csak alapjövedelem, azaz kizárólag a létszükségleti cikkekre elegendő. Így az egyén nem tud belőle a kényelmét biztosító egyéb javakat, nyaralást, autót, társadalmi státuszt biztosító tárgyakat vásárolni.

Petíció szövege

Ha a puszta megélhetésnél többre vágyik, akkor valamilyen rész- vagy teljes munkaidős állást kell találnia. Azt is látni kell, hogy az alapjövedelem jobban motivál a munkavállalásra bármilyen szociális juttatásnál, például a munkanélküli-segélynél.

Ha a kettőt a hatékonyság szempontjából hasonlítjuk össze, jól látható: a munkanélküli-segély egy sereg olyan nehézséggel küszködik, amely nem jellemzi az alapjövedelmet. A munkanélküli-segély stigmatizál, azt sugallja, hogy valaki haszontalan tagja a társadalomnak.

Ez a megbélyegzettség és a munkából való kényszerű kimaradás lerombol hat ja az illető önbecsülését, meglévő készségeit: kirekesztheti a társadalomból. Ráadásul a szociális segélyeknek megvan az a furcsaságuk, hogy a hozzájutáshoz azt kell bizonyítani a hatóságoknak, ami a foglalkoztatásra épülő társadalomban elítélendő: hogy az illető hasznavehetetlen ember, aki nem képes fizető munkát találni.

Magyar Narancs - Publicisztika - Ami jár, az jár

Ezzel szemben az alapjövedelmet mindenki megkapja attól függetlenül, hogy dolgozik-e vagy sem, alkalmas-e munkára vagy sem, ezért mentes a segélyek negatív pszichológiai hatásaitól. Az alapjövedelem ki tudja küszöbölni azt a csapdát, amit a munkanélküli-segély és az alacsony bérek együttes jelenléte állít.

Gondoljuk csak végig! A munka nélküli egyén azért nem motivált a munkavállalásra, mert a munkába állásával lényegesen nem növekedne a segélyhez képest a jövedelme. Ha többgyermekes szülőként a minimálbérhez közeli segélyeket kapsz, nem lesz mi a feltétel nélküli lehetőség elvállalni egy alacsony fizetésű munkát, hiszen így közel ugyanakkora pénzösszegért még dolgoznod is kell, a munkahelyig esetleg utaznod is kell, ráadásul munkaidődben a gyerekeid felügyeletét is meg kell oldanod.

mi a feltétel nélküli lehetőség

Más a helyzet, ha az egyén az alapjövedelemre akkor is biztosan számíthat, ha alacsony jövedelmű munkát vállal el. Az alapjövedelemmel és a munkaviszonyból származó fizetéssel együtt érzékelhetően nagyobb lesz a jövedelme, mint amikor segélyt már nem kap, de alacsony jövedelmet igen.

Mi a csuda az Feltétel Nélküli Alapjövedelem (#FNA)?

Ennélfogva motiváltabb lesz a munkavállalásra, mivel nagyobb mértékben növekszik a jövedelme alapjövedelemmel együtt, mint anélkül. Könnyen belátható az is, hogy az alapjövedelem jelentősen javítaná a munkavállalók alkupozícióját a munkáltatóval szemben.

Feltétel nélküli alapjövedelem finanszírozási lehetősége Magyarországon

A munkavállaló nem kényszerülne arra, hogy megalázó feltételekkel, rossz munkakörülmények között dolgozzon, hiszen ha nem vállal munkát, akkor is biztosított a megélhetése. Ezért az alapjövedelem jelentősen átalakítaná a munkapiacot: népszerűbbek lennének a részmunkaidős állások és a távmunkák, amelyek mellett a munkavállalónak maradna ideje a családjával, barátaival és a hobbijával törődni. Az alapjövedelem bevezetése jelentősen csökkentené azok kiszolgáltatottságát, akik a mai társadalomban "eltartottnak" számítanak, vagyis azokét, akik háztartást vezetnek, családtagot ápolnak, gyereket nevelnek, saját kiskertet művelnek stb.

A társadalom így elismerné, hogy ők is hasznos tagjai a politikai közösségnek, és függetlenséget biztosítana számukra az "eltartójuktól".

mi a feltétel nélküli lehetőség

Az "eltartottaknak" nem kellene a megélhetésük biztosítása végett rájuk nézve megalázó viszonyokba bonyolódniuk. A munkavállalás kényszere alóli felszabadulás azzal is járna, hogy az egyén szabadon dönthetne úgy, hogy egyáltalán nem dolgozik, vagy hogy néhány évet munka nélkül tölt. Lehetősége volna arra, hogy jobban megismerje önmagát, rájöjjön az élete értelmére, vagy művészi alkotószabadságra menjen; önkéntes társadalmi munkát vállaljon, esetleg a családjának szentelje az idejét.

Egyszóval: szabadon folytathatná a saját maga által elképzelt "jó életnek" megfelelő életet. Az alapjövedelem bevezetése csökkentené - ha nem is szüntetné meg teljesen - a mélyszegénységet, a hajléktalanságot és a megélhetési bűnözést. Mérsékelné a bürokráciát is, hiszen az alapjövedelem kiváltaná a legtöbb szociális juttatást, ezért fölöslegessé válna az ezeket működtető intézményrendszer.

Az a segélyező rendszer, amelynek állandóan ellenőriznie kell a segélyezettek rászorultságát, jóval nagyobb apparátust igényel, mint az, amelyik minden állampolgárnak bizonyos időközönként kiutal egy összeget. Így az alapjövedelem az állam ilyen jellegű költségeit is visszaszorítaná. Miért megvalósítható? Vajon gazdaságilag finanszírozható elképzelés-e az alapjövedelem koncepciója? Az alapjövedelemhez hasonló kifizetésrendszer létezik már Alaszkában, és helyi szintű, pozitív eredménnyel zárult kísérletek zajlottak Kanadában, Namíbiában és Indiában.

A Latin-amerikai Parlament amely szerepkörét tekintve leginkább a korai Európai Parlamenthez hasonlatos