Lezárta a legnagyobb szlovén BMW márkakereskedés átvételét az AutoWallis

Napi kereskedési szabályok

Gazdag akarsz lenni? Ezt kell tenned! - piknikvisegrad.hu

A szabályzat célja, tárgya, alapelvei, hatálya 1. A jelen A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság szabályzata a kereskedési kódexről című szabályzat továbbiakban: szabályzat célja, hogy a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság továbbiakban: tőzsde által szervezett tőzsdei kereskedést átlátható, ellenőrizhető keretek között tartsa, ezáltal biztosítva az esélyegyenlőséget és a befektetők objektív piaci védelmét. Ennélfogva meghatározza a tőzsdei kereskedés rendjét, a kereskedés résztvevőire a tőzsdei kereskedés során vonatkozó előírásokat, akereskedhető tőzsdei termékekkel kapcsolatos egyes szabályokat, továbbá az érvényes ajánlatok és a megköthető szerződések feltételeit.

A szabályzat tárgya 1. A szabályzat tárgya a kereskedés szabályainak meghatározásával kapcsolatban a tőzsdét, illetve a szabályzat hatálya alá tartozó személyeket megillető jogok és terhelő kötelezettségek, illetőleg a fenti tárggyal kapcsolatos eljárási szabályok rögzítése a szabályzatban is hivatkozott céllal összhangban.

Tisztelt látogatónk!

A szabályzat alapelvei 1. A szabályzat alkalmazása és értelmezése során az alábbi elveket kell alkalmazni. A szabályzat hatálya 1. A szabályzat személyi hatálya kiterjed a tőzsdére, a tőzsde tisztségviselőire és alkalmazottaira, az egyes szekciók tagjaira. Átnevezésre került: Befektetési eszköz — helyette tőzsdei termék, maximális árelmozdulás — helyette klíringsáv, maximális árelmozdulásom kívüli áron kötött ügylet — helyette klíringsávon kívül kötött ügylet, kereskedési nap — helyette tőzsdenap, párosítási algoritmus — helyette ügyletkötési algoritmus.

Részvények A kategória, Részvények B kategória: A bevezetési és forgalomban tartási szabályzatban meghatározott részvény kategória. Ajánlat iránya: lehet vétel vagy eladás. Ajánlati könyv: a szekciók egyes értékpapírtábláin tehető ajánlatok rendszerezésére szolgáló — a szekciótagok számára folyamatosan hozzáférhető — elektronikus nyilvántartás, amely lehet ajánlati könyv, spread-ajánlati könyv és aukciós-ajánlati könyv.

napi kereskedési szabályok

Ajánlattételi limit: az egyes tőzsdei termékek tekintetében meghatározott, az ajánlatok árára vonatkozó valamennyi korlátozás. Alaptermék: az az index, értékpapír, deviza, kamatláb, származékos termék vagy egyéb változó értékű eszköz, amely kontraktus és warrant alapjaként szolgál.

Alklíringtag: a szekciótagsági szabályzatban ilyen módon meghatározott fogalom. Ár: nem hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetében az alapcímlet vonatkozásában a terméklistában meghatározott devizában — de alapértelmezésben forintban — meghatározott érték, amely pozitív egész szám.

Származékos termékek esetében a terméklistában — az ár meghatározásának módjaként, egyedileg meghatározott érték. Árjegyző: a tőzsde által előre meghatározott és kihirdetett eljárás alapján kiválasztott, napi kereskedési szabályok adott szekcióban kereskedési joggal rendelkező szekciótag, aki a szabályzat és a tőzsdével megkötött árjegyzői szerződés rendelkezései szerint jogosult és köteles árjegyzést folytatni.

Árjegyzői ajánlat: az árjegyző által tett ajánlat. Árlépésköz: az egyes tőzsdei termékek vonatkozásában a terméklistában meghatározott legkisebb árváltozási érték. Ársáv: az árjegyző által szerződésben egy tőzsdei termékre vállalt és a kereskedésben egyidejűleg aktív árjegyzői vételi és eladási ajánlatok árának maximális árkülönbsége. Átlagár: amennyiben a szabályzat másként nem rendelkezik, egy tőzsdei termék vonatkozásában az átlagár az adott tőzsdei termék adott időszaki ügyletkötései — ide nem értve a fix ajánlatból, aukciós ajánlatból és a napi kereskedési szabályok ajánlat spread ajánlattal történő párosításából létrejött ügyleteket — árainak a kötésekben szereplő mennyiséggel súlyozott számtani átlaga.

Azonnali klíring: származékos szekcióban az az eljárás, amely a klíringsávon kívül kötött ügylet létrejötte esetén a szabályzatban meghatározott feltételekkel lefolytatásra kerül. Bázisár: az egyes tőzsdei termékek vonatkozásában az ajánlattételi limitek és az értékpapírok szüneteltetése opciók és bináris opciók különbsége alapjául szolgáló érték.

napi kereskedési szabályok

Bevezetési ár: a bevezetési és forgalomban tartási szabályzatban meghatározott ár. Bevezetési és forgalomban tartási szabályzat: a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság szabályzata a bevezetési és forgalomban tartási szabályokról. BUX index kosarába sorolt részvény: a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság hivatalos napi kereskedési szabályok kézikönyvében meghatározottak szerinti részvény.

Ellenajánlat: ellentétes irányú ajánlat. Napi kereskedési szabályok a származékos termékek társasági eseményeinek kezelése, döntéshozatala érdekében létrehozható testület. Első kereskedési nap: a bevezetési és forgalomban tartási szabályzatban meghatározott tőzsdenap.

Értékpapírtábla: Az többféle módon lehet pénzt keresni kereskedési szabályokkal így különösen az ajánlati típusok, ajánlatkezelések, ajánlati könyv szabályai és ügyletkötési algoritmus rendelkező tőzsdei termékek csoportja.

Értékpapírtábla lehet: értékpapírtábla, fix értékpapírtábla, aukciós értékpapírtábla és spread értékpapírtábla. Exelszámolóár: az elszámolóárnak a társasági események hatására — a Felfüggesztés: a tőzsdei termékek vonatkozásában a tőzsdei termék kereskedésének jogszabály és a bevezetési és forgalomban tartási szabályzat szerinti felfüggesztése. Az egyes szekciótagok vonatkozásában a kereskedési jognak a szekciótagsági szabályzat szerinti felfüggesztése.

Fordulónap: aki ezen nap végén az értékpapír tulajdonosa, az jogosult az adott — a KELER-szabályokban meghatározott — esedékességi napra vonatkozó jogok gyakorlására. Hozam: fix kamatozású vagy diszkonttal kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír pl. Igazgatóság: a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság igazgatósága.

Instrumentum: a bevezetési és forgalomban tartási szabályzatban ilyen módon meghatározott tőzsdei termék. Kereskedési munkaállomás: a távkereskedési szabályzatban ilyen módon meghatározott fogalom.

Kereskedési rendszer: a távkereskedési szabályzatban ilyen módon meghatározott fogalom. Kereskedési számlaazonosító: A hitelpapír és részvény szekcióban az ajánlattevő által kötelezően meghatározandó egyedi azonosító, amelynek segítségével az ajánlattevő meghatározza, hogy az ajánlat a saját számlájára vagy megbízói számlára kerüljön elszámolásra. Származékos szekcióban az napi kereskedési szabályok által kötelezően meghatározandó egyedi azonosító, amelynek segítségével az ajánlattevő meghatározza, hogy az ajánlat — az adott kereskedési számlaazonosítóhoz tartozó — saját pozícióvezetési számlájára vagy mely egyedi megbízói pozícióvezetési számlájára kerüljön elszámolásra.

A kereskedési számlaazonosító lehet: saját számla, megbízói számla, új megbízói számla. A kereskedési számlaazonosítóhoz a felhasználói útmutatóban részletezett szolgáltatások kapcsolódnak.

Kereskedési szoftver felhasználónév: a távkereskedési szabályzatban ilyen módon meghatározott fogalom. Kibocsátó: a bevezetési és forgalomban tartási szabályzatban ilyen módon meghatározott fogalom. Klíringes középár: az egyes határidős instrumentumok vonatkozásában a klíringsáv alapjául szolgáló érték. Klíringsáv: az egyes határidős instrumentumok vonatkozásában a klíringes középárhoz képest megállapított — a terméklistában meghatározott mértékű — eltérés. Klíringsávon kívül kötött ügylet: olyan határidős ügylet, amelyben az adott instrumentumra vonatkozó ügylet ára a klíringes középártól a klíringsávot meghaladó mértékben eltér.

Klíringtag: a szekciótagsági szabályzatban ilyen módon meghatározott fogalom. Kontraktus: a bevezetési és forgalomban tartási szabályzatban ilyen módon meghatározott tőzsdei termék. Kötésegység: A tőzsdei termékre szóló ajánlat legkisebb, oszthatatlan mennyisége. Tőzsdei termékre ajánlat csak az adott kötésegységre vagy annak egész számú többszörösére tehető.

Kereskedési szabályok, melyek nélkül elveszel - piknikvisegrad.hu

Az egyes tőzsdei termékek vonatkozásában a kötésegység a terméklistában kerül meghatározásra. Központi rendszer: a távkereskedési szabályzatban ilyen módon meghatározott fogalom. Közzétételi szabályzat: a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság szabályzata a tőzsdei szabály alkotásának rendjéről és a hivatalos módon történő közzététel szabályairól. Legmagasabb párosítható mennyiség: a minimális árszinten vagy ennél magasabb áron párosítható aukciós ellenajánlatok napi kereskedési szabályok értékpapír-mennyisége.

Kereskedési szabályok, melyek nélkül elveszel

napi kereskedési szabályok Lehívási ár: a bevezetési és forgalomban tartási szabályzatban ilyen módon meghatározott fogalom. Mögöttes értékpapír: a bevezetési és forgalomban tartási szabályzatban meghatározott okirat.

Munkaállomás: a távkereskedési szabályzatban ilyen módon meghatározott fogalom. Napi maximális árelmozdulás: az előző bázisárhoz képesti, egy tőzsdenap alatt elérhető egyirányú árelmozdulás — a terméklistában meghatározott — maximális mértéke.

Nettó pozíció: az egyes tőzsdei termékek vonatkozásában az egyes kereskedési számlaazonosítókhoz tartozó pozícióvezetési számlákon levő vételi és eladási pozíciók különbsége. Nyitott pozíció: a nyitott pozíció fogalmára, tartalmára és megszűnésének eseteire a KELER-szabályok az irányadóak. Nyitóár: Tőzsdei termék vonatkozásában az adott tőzsdenapi első ügyletkötés ára. Ha az adott tőzsdenapon, az adott tőzsdei termékre nem jött létre ügylet, akkor nem állapítható meg nyitóár.

Nyitó pozíciójú ajánlat: származékos szekcióban tett olyan ajánlat, mely pozíciójának iránya nyitó. Opciós sorozat: a bevezetési és forgalomban tartási szabályzatban ilyen módon meghatározott tőzsdei termék. Opciós sorozatok közötti lépésköz: az egyes opciós sorozatok lehívási ára közötti — a terméklistában meghatározott — minimális különbség. Összérték: A tőzsdei termék vonatkozásában számított érték.

Egyéb értékpapír esetében az alapcímlet vonatkozásában meghatározott mennyiség és az ár Ft szorzata; származékos kontraktus esetében a kontraktusméret, ár és mennyiség szorzata.

Tőzsde stratégiák 2020-ra

Pozíció iránya: Származékos szekcióban a pozíció iránya lehet nyitó vagy záró. Spread ajánlat: olyan összetett tőzsdei ajánlat, mely spread termék adásvételére vonatkozik. Spread termék: a bevezetési és forgalomban tartási szabályzatban meghatározott tőzsdei termék. Spread termék lábai: a bevezetési és forgalomban tartási szabályzatban ilyen módon meghatározott fogalom.

Származékos termék: a bevezetési és forgalomban tartási szabályzatban ilyen módon meghatározott fogalom. Szekciótag: a szekciótagsági szabályzatban ilyen módon meghatározott fogalom.

Szekciótagsági szabályzat: a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság szabályzata a szekciótagságról. Távkereskedési szabályzat: a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság szabályzata a távkereskedés működtetésének és használatának rendjéről. Terméklista: a bevezetési és forgalomban tartási szabályzatban ilyen módon meghatározott fogalom. Tőzsdei szabály: a közzétételi szabályzatban ilyen módon meghatározott fogalom. Tőzsdenap: tőzsdei szabályban tőzsdenapként meghatározott naptári nap.

Tőzsdei termék: a bevezetési és forgalomban tartási szabályzatban ilyen módon meghatározott fogalom.

Ezt a terméket használva a kereskedők összpontosíthatnak a piacok emelkedésére és esésére anélkül, hogy birtokolnák a mögöttes terméket. Számos előnye van ezeknek: Tőkeáttét - egy lakossági ügyfél a letétének szorosával kereskedhet. Egy szakmai ügyfél az egyenlegének akár szorosával is kereskedhet. Bármilyen irányban kereskedhetsz - Long vagy short pozíciókat is felvehetsz bármilyen piaci körülmények között Elérheted a globális pénzügyi piacokat - Kereskedj a Forexen, a globális részvénypiacon, árutőzsdei termékekkel, tőzsdeindexekkel világszerte.

Új megbízói számla: a KELER-szabályokban időlegesen összevont számlaként meghatározott számla, amelyre kizárólag a kereskedési rendszerben kereskedési számlaazonosítóval még nem rendelkező megbízók származékos ügyletei kerülnek teljesítésre. Utolsó kereskedési nap: a bevezetési és forgalomban tartási szabályzatban meghatározott tőzsdenap. Vezérigazgató: a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság vezérigazgatója. Visszaigazolási idő: fix ajánlat esetén az ügyletkötésre kiválasztott szekciótag számára az ügylet megkötésére nyitva álló idő.

Warrant: a bevezetési és forgalomban tartási szabályzatban meghatározott értékpapír. Záró pozíciójú ajánlat: származékos szekcióban tett olyan ajánlat, mely pozíciójának iránya záró. A szabályzatban alkalmazott, de a jelen fejezetben meg nem határozott egyéb fogalmak esetén a Tpt. Az egyes szekciótagokra vonatkozó szabályok 2. A kereskedési jog gyakorlásának feltételei 2.

napi kereskedési szabályok

Az egyes szekciók kereskedésében az vehet részt, aki rendelkezik az adott szekcióban kereskedési joggal. A kereskedési jog megszerzésének feltételeit a szekciótagi szabályzat tartalmazza.

TOP 10 kereskedési szabályom

Az egyes szekciókban a kereskedési jog megszerzésének feltételei eltérőek lehetnek. A kereskedésben kizárólag tőzsdei szabályban megállapított kereskedési eszköz használatával lehet részt venni.

A kereskedési tevékenység napi kereskedési szabályok minden olyan szolgáltatás és eszköz használható, amelyet tőzsdei szabály lehetővé tesz. Nem folytatható, illetve nem kísérelhető meg olyan tevékenység, amely tőzsdei szabályban meghatározottaktól eltér, továbbá semmilyen módon nem veszélyeztethető a kereskedési rendszer szabályszerű működése.

A tőzsdei üzletkötő 2. Amennyiben tőzsdei szabály eltérően nem rendelkezik ajánlat, ellenajánlat megtételére a szekciótag nevében kizárólag a tőzsdei üzletkötő jogosult.

Egy szekciótagot egy időben napi kereskedési szabályok tőzsdei üzletkötő is képviselhet a kereskedésben. Tőzsdei ajánlatot, ellenajánlatot az üzletkötő kizárólag abban a szekcióban, illetve piacon tehet, amelyre vonatkozóan — figyelemmel a szekciótagsági szabályzatban előírtakra — engedéllyel rendelkezik.

A tőzsdei üzletkötő a tőzsdei ügyletek során a jogokat és kötelezettségeket kizárólag azon szekciótag nevében gyakorolhatja, amely szekciótag írásban meghatalmazta a nevében történő ügyletkötésre.

A tőzsdei üzletkötő által megkötött ügyletekért a képviselt szekciótag tartozik felelősséggel. Az ajánlatok és ellenajánlatok szabályszerűségéért az azt bevivő üzletkötő tartozik felelősséggel.

Származékos szekcióban a kereskedési jog korlátozása csak zárás funkció alkalmazásával 3. A kereskedési jog csak zárás funkció alkalmazásával történő korlátozása esetén az adott szekciótag kereskedési jogának korlátozása napi kereskedési szabályok származékos szekció valamennyi piacára és ügyletkörére kiterjed.

napi kereskedési szabályok

A szekciótag köteles teljesíteni az általa, a kereskedési jogának korlátozás előtt szabályzatszerűen megkötött ügyleteket. Az a szekciótag, akinek a kereskedési jogát a tőzsde csak zárás funkció alkalmazásával korlátozta, a kereskedési jogát érintő korlátozás hatálya alatt az egyes kereskedési számlaazonosítóhoz tartozó pozícióvezetési számláira csak olyan záró pozíciójú ajánlatot tehet, mely ajánlatból létrejövő ügylettel az adott pozícióvezetési számla nettó pozíciója a nullához közelít.

A kereskedési jog csak zárás funkcióval történő korlátozása esetén, a csak zárás funkcióval történő korlátozással érintett tőzsdei termékek vonatkozásában, az időben korábban tett valamennyi ajánlata megszűnik. Az a szekciótag, akinek kereskedési jogát a tőzsde korlátozta, köteles haladéktalanul mindent megtenni annak napi kereskedési szabályok, hogy napi kereskedési szabályok megbízókat érdeksérelem ne érje.

A kereskedési jog korlátozására a tőzsdenapon vagy kereskedési időn belül is sor kerülhet. Az alklíringtagra vonatkozó egyéb szabályok: a Alklíringtag szekciótag kereskedési joga csak zárás funkció alkalmazásával korlátozásra kerül, amennyiben az elszámolást végző klíringtag kereskedési joga korlátozásra kerül, illetve ha a klíringtag írásban kéri a tőzsdétől, hogy az általa elszámolt alklíringtag kereskedési jogát ennek megfelelően korlátozza.

Ha a korlátozás a klíringtag kérelmére történik, akkor a felfüggesztésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha a klíringtag a tőzsdét a szekciótagsági szabályzatban előírtak szerint értesíti.