Juhász László A függő követelés a csőd- és a felszámolási eljárásban

Opciók és függő követelések

  • Juhász László A függő követelés a csőd- és a felszámolási eljárásban - PDF Ingyenes letöltés
  • Számvitel A-tól Z-ig - Mérlegen kívüli tételek analitikája - MeRSZ

Az alaptőke-műveletek számviteli elszámolása a részvénytársaságnál 1. Korlátolt felelősségű társaság 1. A törzstőkeműveletek számviteli elszámolása a korlátolt felelősségű társaságnál 1. Szövetkezet 1. A részjegytőke műveletek számviteli elszámolása a szövetkezetnél 1. Állami vállalat 1. Az állami vagyon műveletek számviteli elszámolása a vállalatnál 1. Tulajdonosok, vállalkozók, menedzserek javasolt számviteli ellenőrzési feladatai cégalapításkor 2.

Könyvelési teendők a vállalkozás folyamatos működésével kapcsolatban 2. A befektetett eszközök főkönyvi könyvelése 2. Immateriális javak 2. A vagyoni értékű jogok könyvelési tételei 2. Az üzleti vagy cégérték könyvelési tételei 2. A pozitív üzleti vagy cégérték könyvelése 2.

A negatív üzleti vagy cégérték könyvelése 2. Szellemi termékek könyvelése 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értékének könyvelése 2. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Az immateriális javak értékcsökkenése 2. Tárgyi eszközök 2. A tárgyi eszközök állományváltozásainak bemutatása az általánosítás szintjén 2. Az egyes tárgyieszközfajták elszámolásának speciális szabályai 2.

MeRSZ online okoskönyvtár

Ingatlanok 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 2. Egyéb berendezések, gépek, felszerelések, járművek 2. Tenyészállatok 2. A tárgyi eszközök értékhelyesbítése 2.

Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése 2. Tárgyi eszközök opciók és függő követelések felüli értékcsökkenésének a visszaírása 2.

opciók és függő követelések Betolakodni, mi az

Befektetett pénzügyi eszközök 2. A részesedések könyvelésének általánosítható esetei 2.

A részesedések könyvelésének különös esetei 2. Értékpapírok elszámolása 2.

Adott kölcsönök, vásárolt követelések és hosszú lejáratú bankbetétek 2. A tartósan adott kölcsönök könyvelése 2. A tartós vásárolt követelések könyvelése 2. A tartós bankbetétek könyvelése 2. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 2.

Áttérés a valós értékelésre 2. Az értékelési különbözetek elszámolása 2. Átminősítési szabályok 2. Visszatérés a valós értékelésről a bekerülési érték szerinti értékelésre 2. A valós értékelés egyéb szabályai 2. A készletek könyvelése 2. A vásárolt készletek könyvelési tételei 2.

Látták: Átírás 1 Juhász László A függő követelés a csőd- és a felszámolási eljárásban A függő követelésekkel kapcsolatos kérdések gyakran felbukkannak a csőd- és felszámolási eljárásban, ugyanakkor nagy a bizonytalanság ezen követelések mikéntje és besorolása tekintetében. Emiatt célszerű röviden áttekinteni a függő követeléssel kapcsolatos előírásokat.

Anyagok 2. Anyagkönyvelés évközi folyamatos mennyiségi és értéknyilvántartással beszerzési áron 2. Anyagkönyvelés évközi folyamatos mennyiségi és értéknyilvántartással elszámolóáron 2.

Juhász László A függő követelés a csőd- és a felszámolási eljárásban

Anyagkészletek könyvelése, ha nincs évközi folyamatos mennyiségi és értéknyilvántartás 2. Az anyagkészletekkel összefüggő különleges gazdasági műveletek elszámolása 2. Áruk 2. Áruk könyvelése beszerzési áron 2. Áruk könyvelése elszámolóáron 2. Az árukészletek speciális gazdasági műveletei és azok elszámolása 2.

opciók és függő követelések jövedelem a hálózat segítségével

A közvetített szolgáltatások könyvelése 2. A betétdíjas göngyölegek könyvelése 2. A saját termelésű készletek könyvelése 2. Növendék állatok, hízóállatok, egyéb állatok saját termelésű készletkénti könyvelése 2.

A befejezetlen termelés és a félkész termékek könyvelése 2. Befejezetlen termelés opciók és függő követelések félkész termékek könyvelése folyamatos mennyiségi és értéknyilvántartással közvetlen önköltségen 2.

Befejezetlen termelés és félkész termékek opció gyakorlása pénz nélkül folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartással elszámolási egységáron 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek könyvelése évközbeni folyamatos értéknyilvántartás hiányában 2.

A késztermékek könyvelése 2. Késztermékek könyvelése közvetlen önköltségen évközbeni folyamatos mennyiségi és értéknyilvántartás esetén 2. Késztermékek könyvelése elszámolási egységáron évközbeni folyamatos mennyiségi és értéknyilvántartással 2. Késztermékek könyvelése évközbeni folyamatos értéknyilvántartás hiányában 2. A követelések, pénzügyi eszközök és az aktív időbeli elhatárolások könyvelése 2.

A vevők könyvelése 2. A váltókövetelések könyvelési összefüggései 2. A jegyzett, de még be nem fizetett tőke könyvelése 2.

opciók és függő követelések valóban működő jövedelem az interneten

Az adott előlegek elszámolása 2. Előlegek immateriális javakra.

A külföldi pénzértékre szóló eszközöknek és a kötelezettségnek az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó értékelése előtti könyv szerinti értéke és az értékeléskori forintértéke közötti különbözetet: amennyiben az összevontan veszteség, egyenlegében a pénzügyi műveletek egyéb        ráfordításai között árfolyamveszteségként amennyiben az összevontan nyereség, egyenlegében a pénzügyi műveletek egyéb        bevételei között árfolyamnyereségként Az értékelés kiindulópontja a mérlegkészítés időpontja. A vállalkozás elismertnek tekinti azt a követelést, amelynek teljesítésével kapcsolatban a partner kifogással nem élt a tartozás összegét nem kifogásolta a mérlegkészítés időpontjáig kifizette. A követeléseket a mérlegkészítéskori értékelés során minősíteni kell az alábbi szempontok szerint: a követelés várhatóan realizálható összege hogyan viszonyul annak könyv szerinti értékéhez megfelel-e a követelés behajthatatlan követelés a számviteli törvényben megfogalmazott kritériumának megtörtént-e a követelés elengedése A vállalkozás a követelésekre vonatkozóan olyan leltárt állít össze, amely adósonkénti részletezésben tartalmazza a követeléseket a mérlegben szereplő csoportosításnak megfelelően. A követeléseket a leltár összeállítását megelőzően egyeztetéssel ellenőrzi. A bankkal szembeni követelések esetében a mérleg fordulónapjára vonatkozó számlakivonatok alapján végezhető el az egyeztetés.